Onze Missie

De missie van de Lichtwerkers voor Lichtwerkers community is om Lichtwerkers met elkaar te verbinden in de spil van de bewustzijnsshift.
Het dient als een online platform voor waardevolle uitwisselingen tussen gelijkgestemde members op het pad naar 5dimensionaal bewustzijn.

Er hoef niet meer alleen gestreden te worden, er is een nieuwe tijd van samen streven aangebroken, het gezamenlijk werken aan een wereld vol Licht. Lichtwerkers voor Lichtwerkers is een lichtnetwerk om op te bouwen.

De kracht van het geboren Lichtnetwerk zit in Zichtbaarheid en Verbinding.

Zichtbaar zijn is belangrijk voor de wereld én voor jezelf. Erken het Licht in jezelf om een waar Lichtbaken te Zijn voor de wereld. Zo help je het collectieve bewustzijnsveld te shiften naar nieuwe hoogtes. En worden slapende lichtwerkers, die nu nog in de 3e dimensie zitten, ontwaakt om ook hun harten te gaan volgen.

Durfde jij als eenzaam Licht, zoals je bent in de 3dimensionaliteit, naar de 4e dimensie te stromen? Daar waar je de vele levenslessen zal moeten aangaan en in een stroom van gigantische ontwikkeling terecht komt? Je hebt absoluut al fantastische stappen gemaakt. Je hebt naar je intuïtie geluisterd om hier te komen.

Het kan nu nog zeker soms eenzaam voelen, maar het hoeft zeker niet eenzaam te zijn. Vele mensen zijn op eenzelfde pad, daarom synchroniseren we met elkaar en kunnen we, puur en alleen door onszelf te zijn, elkaar ondersteunen en puzzelstukjes geven.

De Community is als een safehaven vol groeimogelijkheden en liefdevolle bedoelingen. De frequentie van het onafhankelijk platform wordt hooggehouden door de exclusiviteit ervan.

Member worden is uitsluitend bedoeld voor men die een echte match vormen en synchroniseren op eenzelfde level met processen in die vierde dimensie.

De exclusiviteit is niet bedoeld om mensen buiten te sluiten, integendeel. Ze zijn uitgenodigd om hier naar toe te stromen, mochten zij klaar zijn voor méér.

Verbinding is belangrijk. We hoeven het niet langer alleen te doen! We mogen om hulp vragen, van de aardse lichtwerkers, net als de lichtwezens boven. Vele lichtwerkers staan daar al mee in verbinding en zullen jou daar ook bij kunnen helpen of adviseren.

Dit lichtnetwerk en deze community mag jij zien als een vrij speelveld om te spelen, ervaren en ontdekken wie je bent en mag zijn. Wat je wilt en wilt uitdragen. Niets is goed of fout. Samen in de vierde dimensie dus samen vallen en opstaan, door pieken en dalen.

De Dimensie Shift:
In de derde dimensie zit men vaak vast in oude patronen en denkkaders vol programmeringen die van buitenaf naar binnen doorwerken. De derde dimensie gaat over individualiteit en overleven.

Tot het moment dat je een inzicht krijgt, een besef dat er meer moet zijn én dat je er naar wilt gaan handelen. Dit zelfonderzoek brengt je naar de vierde dimensie. De vierde dimensie gaat over levenslessen aangaan en het Licht, de liefde en de kracht in je zelf erkennen. Deze dimensie heeft tijd nodig en maakt je steeds bewuster om je kansen aan te reiken je oude ballast te transformeren en verlichten.

--> in de vierde dimensie is deze community er voor jou om je te ondersteunen en je te helpen shiften om op licht snelheid naar de vijfde dimensie te stromen.

Wanneer je bent gestopt met het algemeen mee-lijden met de wereld en beseft dat jij het Licht bént, maak je de voorzichtige overgang naar de 5e dimensie. In de vijfde dimensie zet jij je levensmissie neer en creëer je in overeenstemming met je Hogere Zelf. Dit is een dimensie van co-creëren en éénheid. Velen staan een lange periode in de hogere vierde dimensie en shiften met vlagen door naar de lagere vijfde dimensie. Het is een proces om dit al neer te kunnen zetten op Aarde. Er moet nog een collectieve bewustzijnsshift gebeuren wil iedereen makkelijker in de 5e dimensie kunnen blijven leven.