Tri EnneaGame Extra test

Tri EnneaGame

Extra test

  • Kies hieronder in zowel groep 1 als in groep 2 de bewering die jouw algemene houdingen en gedragingen, zoals deze voor het grootste gedeelte van je leven gegolden hebben, het beste weergeeft.
  • Je hoeft het niet volledig eens te zijn met ieder woord of iedere uitspraak in de bewering die je kiest! Je kunt het voor slechts 80 of 90 % eens zijn met een bepaalde bewering en die bewering nog steeds verkiezen boven de andere twee in dezelfde groep. Natuurlijk moet je het wel eens zijn met de algehele toon en de globale ‘filosofie’ van deze bewering. Waarschijnlijk ben je het bij alle beweringen wel met bepaalde stukken oneens. Wijs een bewering niet af vanwege een enkel woord of bepaalde formulering. Blijf het algehele beeld voor ogen houden.
  • Over analyseer je keuzen niet. Kies de bewering die je intuïtief het treffendst lijkt, ook al ben je het niet met de volle 100 % ervan eens. De bewering in zijn geheel en het gevoel erbij zijn belangrijker dan de individuele delen ervan. Laat je leiden door je intuïtie.

GROEP 1

A: Ik ben tot dusver altijd tamelijk onafhankelijk en assertief geweest; naar mijn idee haal je het meeste uit het leven door er frontaal tegenaan te gaan. Ik stel mijn eigen doelen, wijd me daaraan en wil dingen voor elkaar krijgen. Van niets zitten doen moet ik niets hebben – ik wil iets groots bereiken en impact hebben. Ik ben niet doelbewust uit op confrontatie, maar laat evenmin met me sollen. Meestentijds weet ik wat ik wil en jaag ik daar achteraan. Ik werk hard en speel het hard.

B: Ik ben tot dusver meestal rustig geweest en gewend om op mijn eentje te zijn. Gewoonlijk vestig ik sociaal niet veel aandacht op mezelf en het is ook niet kenmerkend voor mij om mezelf met veel kracht te laten gelden. Met leiding nemen of even concurrerend als anderen in de weer zijn voel ik me niet erg op mijn gemak. Velen zullen denken dat ik iets van een dromer heb – veel van wat ik plezierig vind speelt zich af in het domein van mijn verbeelding. Ik kan tamelijk tevreden zijn zonder het gevoel te hebben dat ik onafgebroken actief moet zijn.

C: Tot dusver ben ik over het algemeen zeer verantwoordelijk en toegewijd geweest. Ik voel me verschrikkelijk rot als ik mijn plichten niet nakom en doe wat er van mij wordt verwacht. Ik wil dat mensen weten dat ik er voor hen ben en dat ik zal doen wat naar mijn overtuiging het beste voor hen is. Regelmatig heb ik me grote opofferingen te behoeve van anderen getroost, of ze het nu wel of niet beseffen. Vaak zorg ik niet adequaat voor mezelf – ik doe het werk dat gedaan moet worden en ontspan me (en doe wat ik echt graag wil) pas wanneer er tijd overschiet.


GROEP 2

X: Ik ben iemand die meestal positief tegen de dingen aankijkt en verwacht dat alles goed afloopt. Gewoonlijk weet ik altijd wel iets te vinden waar ik warm voor loop en heb genoeg om handen. Ik ben graag samen met anderen en vind het heerlijk om eraan mee te helpen dat ze gelukkig zijn – om mijn eigen welzijn met hen te delen. (Hoewel ik me niet altijd even geweldig voel, probeer ik dit aan niemand te laten blijken!) Positief blijven heeft anderzijds soms betekent dat ik het bij de kop pakken van mijn eigen problemen te lang heb uitgesteld.

Y: Ik ben iemand met sterke gevoelens over dingen – de meeste mensen zien het meteen wanneer ik me ongelukkig met iets voel. Ik kan op mijn hoede zijn tegenover anderen, maar ik ben gevoeliger dan ik laat blijken. Ik wil weten waaraan ik toe ben bij anderen en op wie en wat ik kan rekenen – voor de meeste mensen is het andersom tamelijk duidelijk waaraan ze met mij toe zijn. Wanneer ik van streek ben over iets, wil ik dat anderen reageren en zich er even bezorgd over maken als ik. Ik ken de regels, maar ik wens me niet door anderen te laten commanderen. Ik wil zelf mijn beslissingen nemen.

Z: Meestal ben ik beheerst en logisch – met gevoelszaken voel ik me niet bijster op mijn gemak. Ik ben efficiënt – zelfs perfectionistisch – en werk het liefst op mijn eigen houtje. In geval van problemen of persoonlijke conflicten probeer ik mijn gevoelens erbuiten te houden. Sommigen zeggen dat ik koel en afstandelijk ben, maar ik wil alleen maar vermijden dat mijn emotionele reacties, me afleiden van wat werkelijk belangrijk voor mij is. Doorgaans toon ik mijn reacties niet wanneer ik me aan anderen erger.